Προϊόντα Χάλυβα

Η εταιρία ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. πιστή στη φιλοσοφία της διάθεσης προϊόντων της υψηλότερης ποιότητας διαθέτει μόνο ελληνικό οικοδομικό σίδηρο, της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, της πρώτης ελληνικής βιομηχανίας που εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 και έλεγχο ραδιενέργειας τόσο στην α’ ύλη όσο και στα τελικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα διαθέτει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD που αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων χάλυβα, τα οποία καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες μιας κατασκευής για μέγιστη ασφάλεια και αντισεισμική θωράκιση.


Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD περιλαμβάνει:

ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ SD
Ο χάλυβας SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 της ΣΙΔΕΝΟΡ διακρίνεται για τις  εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ολκιμότητας, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντισεισμικών κανονισμών. Ο χάλυβας SD διατίθεται με τη μορφή ράβδων και κουλούρων.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΚΗ SD
Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της, η εταιρία ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει ευρεία γκάμα ειδικών μηκών για μείωση του χρόνου επεξεργασίας και μηδενισμού της φύρας υλικού, με σημαντικό όφελος οικονομίας.
Εδώ και χρόνια, έχει εφαρμόσει το σύστημα έτοιμων κομμένων ράβδων χάλυβα σε διαμέτρους Φ8 έως Φ20 με μήκη από 3,00m έως 7,50m και με βήμα ανά 0,25m.
Η ύπαρξη έτοιμων για χρήση ειδικών μηκών χάλυβα σε μεγάλο εύρος διαστάσεων  σε συνδυασμό και με το αυτόματo μηχάνημα κοπής, επιτυγχάνει υψηλότατο βαθμό εξυπηρέτησης των τεχνιτών σιδήρου.

   


ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΚΩΝ SD 
Τα πλέγματα υποστυλωμάτων της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. για κολώνες παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 και έχουν καθιερωθεί στην ελληνική αγορά για την ακρίβεια στη γεωμετρία τους γεγονός που σημαίνει ευκολία στη διαμόρφωση (αναδίπλωση - στραντζάρισμα).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ  SIDEFIT
Τα ειδικά πλέγματα SIDEFIT παράγονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε μελέτης όπως φύλλα μεγάλων διαστάσεων έως 12m, διάμετρος οπλισμού από Φ8 έως Φ25, διάκενα μεταξύ οπλισμών 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, κτλ.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης είναι τα πέδιλα με οπλισμό Φ12/150mm, τα δοκάρια με οπλισμό Φ8/150mm ή 200mm και οι σχάρες Φ8 ή Φ10 ανά 200mm για οπλισμό μεγάλων επιφανειών.

ΔΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ SD
Τα δομικά & κοινά πλέγματα χρησιμοποιούνται για ελαφριά όπλιση επιφανειακών στοιχείων όπως δάπεδα. Παράγονται από υποβιβασμένο - εν ψυχρώ - χονδροσύρμα τύπου SAE 1010.   

Αντισεισμικοί κλωβοί (ROBOT)
Η εταιρία ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. θέλοντας να πρωτοπορεί στο χώρο των κατασκευών προέβει το 2000 σε αγορά μηχανήματος ρομπότ, για τη διαμόρφωση αντισεισμικών κλωβών εγκαρσίου οπλισμού σε οποιαδήποτε πολύπλοκη μορφή.

Η δημιουργία κλωβού γίνεται από χάλυβα SD σε κουλούρα και χαρακτηρίζεται από την απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια η οποία διασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση του οπλισμού στην κατασκευή.

Η ευελιξία που παρέχουν οι κλωβοί από ρομπότ, ικανοποιούν κάθε  απαίτηση του μελετητή και του επιβλέποντα μηχανικού για την πιστή τήρηση της μελέτης.


   

Αντισεισμικοί σενάζια
Η εταιρία ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. κατασκευάζει σενάζια για ενίσχυση της διατμητικής αντοχής και της συμπεριφοράς της τοιχοποιίας σε σεισμό. Το σενάζι παράγεται με 4 διαμήκη σίδερα Φ8 και εγκάρσιο οπλισμό Φ6/20 cm σε διαστάσεις:

Τα σενάζια κατασκευάζονται από αναδίπλωση πλέγματος υποστυλωμάτων (μανδύα) ειδικής διαμόρφωσης και ο διαμήκης οπλισμός είναι από χάλυβα SD κατηγορίας Β500C της ΣΙΔΕΝΟΡ.

   

Προϊόντα
Η εταιρία μας διαθέτει ακόµα έτοιµους κλωβούς SIDEFOR της ΣΙΔΕΝΟΡ για υποστυλώµατα, δοκούς και τοιχώµατα.
Οι κλωβοί SIDEFOR παράγονται με πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία, έχουν τέλεια γεωμετρία και εγγυώνται την πιστή εφαρμογή όλων των σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών (ΕΚΩΣ 2000 & ΚΤΧ 08).

Οι συνδετήρες σε ένα κλωβό SIDEFOR διατάσσονται καθ' ύψος και συγκρατούνται στις θέσεις τους από σύρματα μικρής διαμέτρου (Φ6) τα οποία συγκολλούνται με αυτογενή συγκόλληση στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων (συνδετήρες) σύμφωνα με τον ΚΤΧ 08,  Κεφ 7.1. 

Τα τύμπανα κάμψης των γωνιών, οι αποστάσεις και η θέση των συγκρατητικών συρμάτων από τις γωνίες και οι συγκολλήσεις τους γίνονται με βιομηχανική ακρίβεια και πάντα σύμφωνα με τους  ΕΚΩΣ  2000 και ΚΤΧ 08.


Έτοιμοι Κλωβοί
Οι κλωβοί SIDEFOR PLUS είναι η εξέλιξη των κλωβών συνδετήρων SIDEFOR με νέες δυνατότητες κάλυψης και των πιο δύσκολων διατομών στις ακριβείς διαστάσεις και ποσότητες που χρειάζεται το έργο.

Η ανάγκη για αύξηση του ποσοστού των διατομών που μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας οδήγησαν στη νέα γενιά κλωβών SIDEFOR PLUS, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογή στις ακριβείς ποσότητες και διαστάσεις της μελέτης χωρίς κανένα περιορισμό ελάχιστης παραγγελίας
  • Σχεδιασμός προϊόντων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (www.sidefor.gr) από τον ίδιο το μηχανικό – κατασκευαστή
  • Τοποθέτηση παραγγελίας και γρήγορη εξυπηρέτησή της

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσα από τη νέα ιστοσελίδα www.sidefor.gr
(πατήστε στον πίνακα δεξία για μεγένθυση)

 

 

 

 

designed & developed by eproductions